De Windroos Bierstraat
Home>Nieuws>Algemene informatie unit 1,2,3

Algemene informatie unit 1,2,3

woensdag 31 augustus 2016

Beste ouders en verzorgers,

In dit bericht leest u de algemene informatie die van belang is voor Unit 1,2,3.

We beginnen met de kopjes ‘contact’ en ‘afwezigheid’ omdat deze informatie anders is dan vorig schooljaar.

image1 image2 image3 image4

Contact

Wij vinden het fijn als u ons op de hoogte houdt van belangrijke dingen die uw kind aangaan. U mag natuurlijk ook altijd contact opnemen als u vragen/opmerkingen of tips heeft. U kunt ons dan na schooltijd aanspreken op het plein, of even een mailtje sturen, zodat we een afspraak kunnen maken.

Joyce              joycemaneschijn@bsdewindroos.nl

Lisanne          l.dekker@stichtingquovadis.nl

Op werkdagen kunt u ons tussen 14.30 uur en 16.30 uur ook altijd telefonisch bereiken op het volgende telefoonnummer:  0570-624634.

 

Afwezigheid

Als uw zoon of dochter niet of niet op tijd school kan zijn, vragen wij u dit te melden voor 8.25 uur.

Dat kan via onze website: https://www.dewindroosbierstraat.nl/contact/ziek-melden/

Natuurlijk kunt u ook nog bellen naar bovenstaand nummer.

Mocht u vrij willen vragen voor een bijzondere gelegenheid, kunt u dit doen bij de directie.

 

Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de bel om 8.25 uur en gaan we om 14.30 uur naar huis. Op woensdag gaat de bel om 8.25 uur gaan we om 12.00 uur naar huis. Dit geldt voor alle leerlingen van de school. Alle leerlingen moeten om 8.30 uur in de klas zijn, zorg dus dat u op tijd bent.

 

Start van de dag

Om 8.25 uur gaat de schoolbel en zullen de juffen naar buiten komen om de kinderen op te vangen op het plein. De leerlingen nemen afscheid van hun ouders en gaan bij hun eigen juf staan. Als kinderen aan het wennen zijn op school mogen de ouders nog mee lopen naar de klas. Als kinderen  volledig naar school gaan blijven de ouders op het plein.

Op de gang bij de klas heeft elk kind zijn eigen kapstok, hier wordt de jas en de tas aan op gehangen. Deze is te herkennen aan de sticker die bij het kind hoort. In de klas gaan de kinderen in de grote kring zitten en zal de juf beginnen met de dag.

 

Eten en drinken

Op De Windroos werken wij met een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven. De leerlingen eten zowel ’s morgens als ’s middags in de klas met hun eigen juf.  Zorg voor voldoende te eten: ’s morgens iets te drinken met daarbij een stuk fruit of een ander gezond tussendoortje en ’s middags boterhammen en iets te drinken. De Windroos is een ‘Gezonde school’, wij verzoeken u daarom zoveel mogelijk gezond eten en drinken mee te geven. Frisdrank, snoep of chocolade moeten de kinderen in de tas laten zitten om thuis op te eten/drinken.

 

Naar de wc

Op de basisschool gaan alle kinderen zelfstandig naar de wc. Ze moeten zelf hun broek open en dicht kunnen doen en hun billen kunnen afvegen. Als kinderen naar de wc moeten vragen ze dit aan de juf. Daarna pakken ze de ketting naast de deur en lopen ze alleen naar de wc. Zou u uw zoon of dochter een setje reservekleding (onderbroek, broek, sokken) mee willen geven? Deze kan aan de kapstok worden gehangen. Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren. Als er geplast is zullen wij uw kind helpen met het omkleden in schone kleding. In het geval van poep zullen wij u bellen en vragen om uw kind op te halen om het zelf te verschonen.

 

Naar huis

Als we naar huis gaan lopen we in de rij over het plein naar het hek. Achter het hek mogen de ouders de kinderen opwachten. Vanaf het hek lopen de kinderen zelf naar de ouders toe. Wilt u doorgeven aan de leerkracht als iemand anders uw kind komt ophalen of als uw kind wordt opgehaald voor de buitenschoolse opvang? Voor de veiligheid van uw kind geven wij leerlingen nooit mee aan onbekenden. In dat geval nemen wij of zoon of dochter mee naar binnen en nemen wij contact met u op om te controleren of wij uw kind mogen meegeven.

 

Gym

Op maandagochtend wordt er Yoga gegeven door juf Loes en op woensdagochtend wordt er een gymles gegeven door juf Kim.

De kinderen van groep 1 en 2 hebben geen gymkleren nodig, zij gymmen in hun ondergoed. Wilt u wel zorgen voor passende gymschoenen, voorzien van naam? Deze gymschoenen bewaren de kinderen op school.

De kinderen van groep 3 hebben een gymtas nodig, met gymkleding en gymschoenen.

 

Verjaardagen

Een verjaardag van een kind vieren we natuurlijk in de klas, wel vanaf de 5e verjaardag. U kunt van tevoren de dag afspreken met de juf, zodat zij dit kan voorbereiden in de klas. De jarige mag trakteren in de klas, het liefst niet te veel. Wat teveel is eten we niet op, maar geven we weer mee naar huis. De juf kan u vertellen hoeveel kinderen er in de groep zitten. De jarige mag ook de klassen rond om zich te laten feliciteren door de andere juffen en meneren.

 

Luizen

De ouderraad verzorgt de luizencontrole op school. Als er bij uw zoon of dochter hoofdluis is geconstateerd zal de leerkracht u dit persoonlijk komen vertellen. De andere kinderen uit de klas krijgen een algemene brief mee, waarin uiteraard niet wordt genoemd welke leerlingen hoofdluis hebben. Heeft u zelf luizen geconstateerd bij uw kind, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de leerkracht, zij zal ervoor zorgen dat de andere ouders geïnformeerd worden.

 

Logopediste

De logopediste en de schoolarts zullen één keer langskomen op school om alle kinderen die (bijna) 5 jaar zijn te screenen. Hiervoor krijgt u van tevoren bericht van de GGD. Mocht er nader onderzoek nodig zijn, dan zal de logopediste of de schoolarts u hiervan op de hoogte stellen. Mocht de leerkracht iets opvallen aan de (spraak)ontwikkeling van uw kind, zal zij daarover met u contact opnemen.

 

Huisbezoek

Als uw kind een aantal weken in groep 1 zit, komt de leerkracht bij u thuis op bezoek. De juf maakt hierover met u een afspraak. De huisbezoeken vinden na schooltijd plaats.

 

Naschoolse activiteiten

Op De Windroos worden naschoolse activiteiten aangeboden. Tegen een kleine vergoeding kunnen kinderen na 14.30 uur deelnemen aan activiteiten zoals sport of theater.

 

Informatie

Om de week verschijnt op onze website de nieuwsbrief. Via de e-mail krijgt u een herinnering daarvoor. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de kalender, daarop staan alle belangrijke data van dit schooljaar. Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u deze stellen aan de leerkracht, bij voorkeur na schooltijd. Dan is er meer tijd om uw vraag rustig te beantwoorden.

 

Themabrief

Elke keer als er in groep 1/2 wordt gestart met een nieuw thema ontvangt u daarover een informatiebrief. Daarnaast kan de leerkracht een oproep doen via de e-mail voor het meenemen van materialen. U kunt hierbij denken aan spullen voor een herfsttafel of materiaal om mee te spelen in de huishoek.
Rapporten

Twee keer per jaar krijgen de kinderen bij ons op school een rapport mee, in januari en juni. Hierin vindt u informatie over hoe uw kind het zoal doet op school; betrokkenheid bij kringactiviteiten, beheersing van vaardigheden als tellen, rijmen en knutselen en hoe de omgang met andere kinderen is. Nadat uw kind het rapport heeft gekregen, is er altijd de gelegenheid om hierover in gesprek te gaan met de leerkracht. De leerkracht nodigt u uit voor deze 10-minutengesprekken.

 

Belangrijk

  • Geef bijzonderheden omtrent de gezondheid van uw kind, zoals voedselallergieën of astma, duidelijk aan bij de leerkracht.
  • Zorg ervoor dat uw gegevens kloppen, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres. Denk ook aan telefoonnummers voor noodgevallen.

 

Mocht u na het lezen van deze informatie, of op een ander moment, vragen hebben over de gang van zaken in groep 1/2/3, stel ze dan gerust. We hopen dat uw zoon/dochter een fijne tijd bij ons op De Windroos zal hebben!

 

Met vriendelijke groet,

 

Lisanne Dekker                (leerkracht op maandag en dinsdag)

Joyce Maneschijn           (leerkracht op woensdag, donderdag en vrijdag)

Marielle Meijerink          (onderwijsassistent op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)