De Windroos Bierstraat
Home>Nieuws>Eindtoets

Eindtoets

dinsdag 6 juni 2017

In de laatste week voor de meivakantie heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. Dit jaar hebben wij als school niet meegedaan met de cito eindtoets, maar met de IEP. We zijn heel blij  met de resultaten van de eindtoets.

Groep 8 van de locatie Bierstraat bestaat dit jaar uit 5 leerlingen. Dit betekent dat het heel lastig is om als school een hoog gemiddelde te halen. Het resultaat van één leerling kan zwaar op het gemiddelde drukken.

We kijken dan ook vooral naar de individuele prestaties van de kinderen. Zij hebben alle 5 een score gehaald op het door ons gegeven advies of zelfs daarboven. Al onze leerlingen hebben dan ook een goed en bij hun passend resultaat behaald en wij zijn als team dan ook heel trots op hen en feliciteren ze met het behaalde resultaat!

Met de leerlingen ( en ouders) die een score hadden boven het door ons gegeven advies, zijn inmiddels gesprekken gevoerd over een eventuele wijziging van het advies.