De Windroos Bierstraat
Home>Nieuws>kanjerspelletjes

kanjerspelletjes

woensdag 10 mei 2017

kanjerspelletjes

Twee keer per week krijgen de kinderen kanjertraining.
Meestal starten we de les met een verhaal en het herhalen van de afspraken.
Vervolgens spelen we situaties uit met de verschillende petjes op.

We sluiten af met vertrouwensoefeningen en kanjerspelletjes. Hieronder ziet u foto’s waarbij de kinderen de oefening ‘slangkruipen’ uitvoeren. Dit houdt in dat ze elkaar bij de enkels moeten pakken en samen kruipen.