De Windroos Bierstraat
Home>Nieuws>Kanjertraining ***lopend blog!***

Kanjertraining ***lopend blog!***

zondag 5 maart 2017

Kanjertraining ***lopend blog!***

19 april
Vertrouwen is de basis van kanjertraining. Daar doen we dan ook veel spelletjes voor. En die zijn soms best een beetje link. Zo hebben we voor de vakantie stoelen en kinderen doorgegeven.. Huh?! De foto’s leggen het uit;)

 

5 april 2017
In de klas doen we twee keer per week echt een les over kanjertraining. Daarnaast ‘spreken we kanjertaal’ en loopt het dus als een rode draad door de schooldag. De lessen bestaan vooral uit het spelen van vertrouwensspelletjes en krijgen van inzicht in het eigen gedrag. De sfeer tijdens de lessen is fantastisch! Kinderen durven open en eerlijk te zijn en staan zelfs open voor verbeterpunten van anderen. Elke keer is het weer een groot plezier om samen deze lessen door te lopen. Hieronder wat foto’s van een spel waarbij je elkaar letterlijk nodig hebt:

Zoals u wellicht al heeft gelezen in een mail, of heeft gehoord van uw kind, zijn wij na de voorjaarsvakantie begonnen met de kanjertraining. We zijn voorzichtig begonnen met een kennismaking met de methode. We hebben een verhaal gelezen als start, kennis gemaakt met de fysieke petten die daarbij horen, de smileyposter besproken (we willen allemaal iemand zijn die te vertrouwen is) en de afsprakenposter besproken. De komende week zullen we nog een aantal startactiviteiten doen en daarna zullen we met de daadwerkelijke lessen beginnen.

U heeft dinsdag 14 maart toch ook al in uw agenda gezet voor de ouderavond?! Het was een hele interessante avond! Bedankt voor uw komst!

In de klas hebben we de afgelopen week vooral veel spelletjes gespeeld. Vraag uw kind vooral eens naar de volgende spelletjes: majesteit, oogcontact, tweetallen maken, binnen- en buitenkring en rangschikken. Zomaar een aantal spelletjes die de sfeer in de groep positief beïnvloeden. Een van de activiteiten was ook ‘complimentenhand’. Iedereen moest vrijdagochtend bij binnenkomst zijn of haar hand overtrekken. Later moest in de duim een compliment aan jezelf worden opgeschreven. Waar ben ik goed in? Welke positieve eigenschappen heb ik? Waar ben ik trots op? Daarna gingen de kinderen de handen van alle anderen vol schrijven met complimenten. Na 5 minuten had iedereen een hand vol complimenten. Fijne start van de dag toch?