De Windroos Bierstraat
Home>Nieuws>Oproep van de schoolfotograaf

Oproep van de schoolfotograaf

zondag 17 december 2017

Nog niet alle foto’s zijn betaald of ingeleverd, dus hier een oproep van de fotograaf!

Graag vóór de kerstvakantie betalen of inleveren op school.

Rekeningnummer:
NL58 ABNA 0506 3277 79
Op naam van: vanpam

Vermeld duidelijk de naam/achternaam/groep en locatie bij betaling!