De Windroos Bierstraat
Home>Nieuws>Vacature MR, oudergeleding locatie Bierstraat

Vacature MR, oudergeleding locatie Bierstraat

woensdag 5 juli 2017


Voel jij je betrokken bij het leerproces van je kind(eren)?

Wens  jij hen leuk, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs?
Wil jij je mening delen als vertegenwoordiger namens alle andere ouders van de Windroos, locatie Bierstraat?

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Windroos bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten van de locaties Broederenstraat en Bierstraat en overlegt 6 maal per schooljaar met de directie over het te voeren beleid op school.

Afzwaaiend lid, Ron Vloedgraven:
“Deelname aan de MR is super interessant en uitdagend. Het kost niet echt veel tijd, slechts 4 uurtjes per maand. De MR wordt door de directie meegenomen in de stand van zaken en toekomstvisie van de school. Samen met andere ouders en leerkrachten wissel je van mening over zaken die goed gaan of voor verbetering vatbaar zijn. Regelmatig betreft dit zaken die gelijk tastbaar zijn voor jezelf of voor je kind. Neem als voorbeeld het 5 gelijke dagen model of de formatie van leerkrachten per schooljaar. Soms heb je te maken met zaken die wat minder op de voorgrond staan zoals de begroting van de school. Dit is echter net zo belangrijk en interessant. Het komt door onze verhuizing naar een andere plaats dat ik vertrek uit de MR. Anders had ik het ongetwijfeld nog jaren willen blijven doen.”

Met ingang van het schooljaar 2017/ 2018 is er een  vacature in de MR, voor de oudergeleding van de locatie Bierstraat.
Alle ouders  mogen zich opgeven. Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing uitgeschreven worden.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden dan kan dat bij juf Ingrid Lammers (unit 6,7,8)