De Windroos Bierstraat
Home>Nieuws>Een weekje groep 6/7/8

Een weekje groep 6/7/8

maandag 6 maart 2017

We zijn na de vakantie weer begonnen met gewoon taal, rekenen en spelling, net als gewoonlijk is dit in de ochtend. Verder doen we ook gewoon ons werk in de middag. zoals: Blits dat doen we  in groepjes om het wat leuker te maken want heel veel kinderen vinden Blits super saai. We doen ongeveer aan het eind van de middag wat nieuws. Dat heet de kanjertraining, daar leren we om te gaan met gedrag en met elkaar.  Elke vrijdagmiddag doen we wat leuks om de week af te sluiten  zoals: tekenen of juffrouw gaat voorlezen of we mogen spelletjes pakken uit de kast en dat dan in tweetallen of in een groepje samen te doen.

Geschreven door Rachel, Wesley, Lorenzo en Jaimiro