De Windroos Bierstraat
Home>Nieuws>Wijziging kalender

Wijziging kalender

vrijdag 9 maart 2018

Wijziging kalender

Beste ouder(s)/verzorgers,

Graag willen wij u informeren over een wijziging van de jaarplanning.
Op de kalender staat dat vrijdag 20 april de koningsspelen de sponsorloop zijn gepland.
Wij hebben besloten om de sponsorloop te verplaatsen naar vrijdagmiddag 18 mei.

Dit heeft te maken met de mogelijkheid om met de groepen 5 t/m 8 deel te nemen aan de koningsspelen in de Scheg. Voor de groepen 1 t/m 4 zullen de koningsspelen op school gehouden worden.

Hoe precies de invulling van deze dag gaat worden, zullen jullie in de loop van de tijd te horen krijgen.
Op 20 april zijn de kinderen om 13.00 uur vrij.

Agenda:
20 april – 8.25 tot 13.00 – koningsspelen
18 mei – ochtend school, vanaf 12.30 sponsorloop

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
team basisschool de Windroos