De Windroos Bierstraat
Home>Ouders>Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren van allerlei activiteiten. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, de Koningsspelen, Carnaval en het afscheid van groep 8. De ouderraad denkt mee over de organisatie en er worden praktische zaken geregeld zoals bijvoorbeeld een versnapering tijdens de Koningsspelen.

De ouderraad komt hiervoor ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om over de komende activiteiten te vergaderen en welke rol zij daarin spelen. Bij zo’n vergadering is altijd een leerkracht aanwezig om de ouderraad te informeren over de organisatie.

De ouderraad moet op dit moment nog gevormd worden. Zodra deze ouders bekend zijn, wordt dit ook hier geplaatst.

Belangrijke gegevens ouderraad Bierstraat:
Voorzitter: Carolien Greving
Penningmeester: Jaap van Gelder

E-mailadres: ORbierstraat@stichtingquovadis.nl

Wilt u ook graag meehelpen met activiteiten om de kinderen een leuke tijd te geven? Geef u dan op bij één van de ouderraadsleden of bij de leerkracht van uw kind, hulp is altijd welkom!

De ouderbijdrage
De school organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor de kinderen van de school. Deze bijzondere activiteiten kunnen plaats vinden dankzij de hulp en financiële ondersteuning van de ouderraad. Activiteiten zoals het bezoek van Sinterklaas, kerst, de prijzen en iets lekkers bij carnaval, de culturele activiteiten van de groepen en het bowlen bij het afscheid van groep 8. Dit wordt altijd bijzonder gewaardeerd, want alle kinderen profiteren hier natuurlijk van.

De ouderraad vraagt aan het begin van het schooljaar een financiële bijdrage per gezin om zo alle activiteiten te kunnen bekostigen. Voor alle duidelijkheid: de school krijgt geen vergoeding van de overheid om deze bijzondere activiteiten te betalen.

De ouderbijdrage is vanaf het schooljaar 2017-2018 voor elk kind gelijk. Voor ieder kind betaalt u een ouderbijdrage van €20,=.

U kunt het bedrag overmaken op IBAN-nummer NL 36 INGB 0663 0418 05, ter attentie van Stichting Vrienden van de Windroos, onder vermelding van ‘ouderbijdrage’ en de voor- en achternaam van uw oudste kind op De Windroos.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!