De Windroos Bierstraat
Home>Over ons

Over ons

Eén school, twee locaties!

Interconfessionele basisschool De Windroos is in 1995 ontstaan door het samengaan van Het Kompas aan de Broederenstraat en de St.Bernardusschool aan de Bierstraat. De Locatie Broederenstraat bevindt zich midden in de binnenstad van Deventer. De locatie Bierstraat is te vinden in de wijk Voorstad Oost. Beide locaties hebben te maken met een eigen populatie met de daarbij behorende dynamiek en onderwijsbehoeften. De laatste jaren zijn de onderwijskundige lijnen van beide locaties dichterbij elkaar komen te liggen. Daar waar het de onderwijsbehoeften van de leerlingen dient zijn er nog verschillen.

De verschillende onderwijskundige lijnen zien we o.a. nog terug in het feit dat er op de locatie Broederenstraat  de keuze is gemaakt om Engels te geven in groep 1 t/m 8. Op beide locaties wordt gewerkt met tablets in de midden-en bovenbouw. Eén van onze doelen daarbij is dat leerlingen steeds meer op eigen niveau les krijgen en aan eigen leerdoelen gaan werken. Tevens wordt op beide locaties les gegeven aan groep 1 t/m 8.

Wat beide locaties  verder gemeen hebben is het feit dat er gewerkt wordt vanuit een stuk maatschappelijke betrokkenheid en vanuit onze gemeenschappelijk geformuleerde kernwaardes: respect, openheid, duidelijkheid, verantwoordelijkheid en kwaliteit.

Wij zijn een Quo Vadis school

Onze school valt onder het bevoegd gezag van stichting Quo Vadis. Dat kun je zien aan het label bij ons logo, een kwaliteitskeurmerk. Elke Quo Vadis school gaat voor onderwijs van topkwaliteit, oprechte aandacht voor kind en ouder en respectvol gedrag voor jezelf en anderen.