De Windroos Bierstraat
Home>Schoolgids>Algemeen>Medezeggenschap

Medezeggenschap

Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om, volgens de bepalingen in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS), een Medezeggenschapsraad (MR) in te richten.

MR

Elke school van Quo Vadis heeft een MR die bestaat uit een ouder-geleding en een personeels-geleding. De MR van een school bespreekt zaken die hun school aangaan. Meer informatie over de MR van een school vindt u op de website van de school zelf.

GMR

Bovenschoolse onderwerpen worden behandeld in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR van Stichting Quo Vadis is te bereiken via het emailadres QVdbGMR@pooost.onmicrosoft.com. De GMR van Stichting Quo Vadis vergadert beurtelings in Almelo en in Deventer.

GMR-leden kunnen hun reiskosten declareren: https://www.stichtingquovadis.nl/over-ons/medezeggenschap/